Χαλκογραφία του Αγγλου CARTWRIGHT του λιμανιού της Ιθάκης .Στο βάθος διακρίνεται ο λόφος του Κουνουβάτου κι εντός του κύκλου διακρίνονται οι τρείς μύλοι.

 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ι. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ