Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ι. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ