Επίλογος
ΕΛΛΑΣ Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΈνα Ουράνιο μήνυμα του Θαυματουργού Οσιομάρτυρα Αγίου Ραφαήλ  λεει τα εξής : « Η Ελλάς είναι ολόκληρη ποτισμένη από Θείον άρωμα. Έχει θεμελιωθεί με την ανεξάντλητον αγάπην του Κυρίου, και είναι η γη μυρωμένη ».

Σε αυτή τη μυρωμένη γη της Ελλάδας , όπως την ονομάζει ο Θαυματουργός Αγιος μας, τα πιστά τέκνα του Θεού, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που κατοίκησαν και κατοικούν, φύτευσαν και φυτεύουν μικρούς ή μεγάλους « Φάρους της Πίστεως», δηλαδή έχτιζαν και χτίζουν εκκλησίες και παρεκκλήσια , που εκεί λατρεύεται και ευλογεί ο Θεός.

« Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν», λεει η Αγία Γραφή.

Ολόκληρη η Ελλάδα μας, είναι διάσπαρτη με « Φάρους της πίστεως» οίκους λατρεία προς τον Θεόν.


Το Αξιον εστί και τα Μεγαλυνάρια.

Χαίροις της Ιθάκης θείος βλαστός Ραφαήλ τρισμάκαρ και της Λέσβου ο αγωγός χαίροις Διακόνων Νικόλαε λαμπρότης χαίρε σεμνή Ειρήνη Χριστού οσφράδιον.

Πάλαι εναθλήσαντες καρτερώς και άρτι γνωσθέντες εν τη Λέσβω περιφανώς λάμπετε εν κόσμω θαυμάτων ενεργείαις εις δόξαν του Κυρίου Άγιοι Μάρτυρες.

Δόξη λαμπρυνόμενοι θεϊκή οράσεσι πλείσταις εκκαλύπτετε τοις πιστοίς αγνώστων πραγμάτων σαφέστατα την γνώσιν ως θείοι του Σωτήρος Οσιομάρτυρες.

Χαίρε της Λέσβου κλέος καινόν , Θέρμής πολιούχιοι και του λόφου των Καρυών Ραφαήλ παμμάκαρ ομού συν Νικολάω, και τη σεμνή Ειρήνη πυρσοί θεόφωτοι.

Χαίρει κεκτημένη ως θησαυρός πλουτίζοντας πάντας ιαμάτων ταίς δωρεαίς Ραφαήλ θεόφρον συν θείω Νικολάω η Λέσβος τα πανέντιμα υμών        Λείψανα.

Πάντας τους προστρέχοντας ευλαβώς ημών τη πρεσβεία πάσης ρύσασθαι συμφοράς Ραφαήλ Ειρήνη ομού συν Νικολάω την των πταισμάτων λύσιν ημίν αιτούμενοι.

Πάσαι των Αγγέλων οι στρατιαί , Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Αγιου πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν  εις σωθήναι ημάς.